You are here:

Privire critică asupra jurisprudenței Curții de Justiție a UE referitor la interpretarea art. 8 privind protecția datelor cu caracter personal din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii europene (CDFUE)

Critical View on the Jurisprudence of the EU Court of Justice Regarding the Interpretation of Art. 8 on the Protection of Personal Data in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

Author(s):
Șandru, A.-M.
Published in:
Pandectele Romane, 2018
Page numbers:
p 26
Publication year:
2018