You are here:

Znaczenie Karty Praw Podstawowych UE w postępowaniu celnym

The Importance of the EU Charter of Fundamental Rights in Customs Proceedings

Author(s):
Skowrońska, M.
Published in:
Przegląd Prawa Publicznego, 2018
Page numbers:
pp 103-116
Publication year:
2018