You are here:

Listina základních práv EU jako nástroj budování sociálního modelu EU?

The Charter of the Fundamental Rights of the EU as a tool of building social model of the EU?

Author(s):
Šmejkal, V.
Published in:
Pravnik, 2016
Page numbers:
pp 489-508
Publication year:
2016