You are here:

Karta Praw Podstawowych UE w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

European Union Charter of the Fundamental Rights in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal

Author(s):
Pyziak-Szafnicka, M.
Published in:
Europejski Przegląd Sądowy, 2016
Page numbers:
pp 21-26
Publication year:
2016