You are here:

Grondrechten binnen de Europese interne markt: een tragikomisch conflict tussen waarden in de ‘Domus Europaea’

Fundamental rights within the European internal market: a tragicomic conflict between values in the 'Domus Europaea'

Author(s):
de Vries, S.A.
Published in:
SEW - Tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2016
Page numbers:
pp 99-109
Publication year:
2016