You are here:

Beperkt het handvest van de grondrechten van de EU de toepassing van de Antigoon-doctrine in fiscalibus?

Does the Charter of Fundamental Rights of the EU limit the application of the doctrine Antigone in tax law?

Author(s):
De Vos, P. & Verbeke, D.
Published in:
Tijdschrift Voor Fiscaal Recht, 2016
Page numbers:
pp 356-358
Publication year:
2016