You are here:

Европейският съд по правата на човека и Съдът на Европейския съюз: Създаване на синергии в областта на защитата на основните права

The ECHR and the ECJ: Synergies in the area of protecting human rights

Author(s):
Lenaerts, K.
Publisher:
Sofia University ‘St Kliment Ohridski’
Publication year:
2018

Реч на проф. Кун Ленартс за приемане на почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски 

Academic address for accepting the honourable title of Doctor Honoris Cause of the St Kliment Ohridski Sofia University: