You are here:

Súťažné právo a Charta základných práv Európskej únie

Competition law and the Charter of Fundamental Rights

Author(s):
Lenaerts, K
Published in:
Bulletin - Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Page numbers:
pp. 4 - 8
Publication year:
2016