You are here:
Publication date: 17 May 2018

Inimõiguste valdkonnas tegutsevate ELi kodanikuühiskonna organisatsioonide ees seisvad probleemid - Kokkuvõte

Euroopa Liidu kodanikuühiskonna organisatsioonidel on oluline roll põhiõiguste edendamisel, kuid nii õiguslike kui ka praktiliste piirangute tõttu on neil seda üha raskem teha. Probleemid esinevad kõigis ELi liikmesriikides, ehkki nende olemus ja ulatus on erinev. Selle valdkonna andmed ja teadusuuringud – ka võrdlevad teadusuuringud – on üldiselt puudulikud. Seepärast käsitleb FRA aruanne ELi inimõiguste valdkonnas tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonide ees seisvate probleemide eri liike ja trende. Samuti toob see esile paljulubavad tavad, mis aitavad nende muret tekitavate suundumustega võidelda.

Overview

Probleemid esinevad kõigis ELi liikmesriikides, kuid nende täpne olemus ja ulatus on riigiti erinev. Probleemid on muu hulgas järgmised: õigusaktide ebasoodsad muudatused või seaduste ebapiisav rakendamine, tõkked rahalistele vahenditele juurdepääsul ja nende jätkusuutlikkuse tagamisel, raskused otsustajatele juurdepääsul ning õigusaktidesse ja poliitikakujundamisse panustamisel ning rünnakud inimõiguste kaitsjate vastu ja nende ahistamine, sealhulgas negatiivne diskursus, mille eesmärk on kodanikuühiskonna organisatsioonide ebaseaduslikuks kuulutamine ja häbimärgistamine.

FRA täisaruanne selles küsimuses käsitleb kodanikuühiskonna organisatsioonide ees seisvate probleemide eri liike ja suundumusi ELis ning toob esile paljulubavad tavad, mis aitavad nende muret tekitavate suundumustega võidelda.

Related