You are here:

Charterpedia

Euroopan unionin perusoikeuskirjan myötä EU-lainsäädäntöön kirjattiin laaja valikoima perusoikeuksia EU-kansalaisille ja muille EU:n alueella asuville. Siitä tuli EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita oikeudellisesti sitova, kun Lissabonin sopimus astui voimaan 1. joulukuuta 2009.

Charterpedia on verkkotyöväline, joka tarjoaa helposti saatavassa muodossa tietoa tästä laajasta perusoikeuskehyksestä ja sisältää perusoikeuskirjan artikloiden koko tekstin lisäksi oikeudellisia selityksiä, EU:n ja kansallisia oikeuskäytäntöjä samoin kuin FRA:n eri artikloihin liittyviä julkaisuja.

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) keräsi alun perin nämä tiedot Charterpedian muotoon. Tällä hetkellä FRA ylläpitää Charterpediaa.

Charterpedia on saatavissa myös sovelluksena iOS- ja Android-mobiililaitteisiin.