You are here:

51 artikla - Soveltamisala

1. Tämän perusoikeuskirjan määräykset koskevat unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta. Tämän vuoksi ne kunnioittavat tämän perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, noudattavat sen sisältämiä periaatteita ja edistävät niiden soveltamista kukin toimivaltansa mukaisesti ja unionille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoja noudattaen. 2. Tällä perusoikeuskirjalla ei uloteta unionin oikeuden soveltamisalaa unionin toimivaltaa laajemmaksi eikä luoda unionille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä muuteta perussopimuksissa määriteltyjä toimivaltuuksia ja tehtäviä..

 • CJEU Case C-638/16 PPU / Judgment
  X and X v État belge
  Decision date:
  07 Mar 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:173
 • Spain / Supreme Court / 351/2017
  VOX (political party) against the Resolution of the Spanish Electoral Board of 9 December 2015
  Decision date:
  01 Mar 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Spain
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ES:TS:2017:841
 • Germany / Federal Administrative Court / 6 C 11/16
  Private person v Public Service Broadcasting Corporation
  Decision date:
  25 Jan 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  DE:BVerwG:2017:250117U6C11.16.0
 • CJEU C‐395/15 / Judgment
  Mohamed Daouidi v. Bootes Plus SL and Others
  Decision date:
  01 Dec 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  The Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:917
 • CJEU Case C-406/15 / Opinion
  Petya Milkova v Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol
  Decision date:
  27 Oct 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:824
 • CJEU - C-294/16 PPU / Opinion
  JZ v. Prokuratura Rejonowa Łódź Śródmieście
  Decision date:
  19 Jul 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:574
 • CJEU Case C-205/15 / Judgment
  Toma and Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci
  Decision date:
  30 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:499
 • CJEU - C-231/15 / Opinion
  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej and Petrotel sp. z o.o. w Płocku v. Polkomtel sp. z o.o.
  Decision date:
  14 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:440
 • CJEU - C-122/15 / Judgment
  Preliminary Ruling Request from the Finnish Administrative Court
  Decision date:
  02 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:391
 • Denmark / Supreme Court / 236/2014
  A v Ministry of Transport
  Decision date:
  02 Jun 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found