You are here:

Charterpedia

Cumhdaíonn Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh réimse leathan de chearta bunúsacha atá ag saoránaigh agus cónaitheoirí an AE isteach i ndlí an AE. Tháinig sí ina ceangal dlí ar institiúidí an AE agus ar na Ballstáit ar theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin ar 1 Nollaig 2009.

Is uirlis ar líne é Charterpedia a sholáthraíonn faisnéis so-rochtaineachta faoin gcreat cuimsithe sin um chearta bunúsacha, agus áirítear leis lántéacs agus mínithe dlí na n-alt cairte, cásdlí bainteach AE agus náisiúnta agus foilseacháin bhainteacha FRA, atá soláthraithe ar bhonn alt i ndiaidh ailt.

Chruthaigh Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile Pharlaimint na hEorpa an teaglaim bhunaidh. Is é an FRA a dhéanann í a chothabháil faoi láthair.

Tá Charterpedia ar fáil freisin mar aip le haghaidh gléasraí iOS agus Android.