You are here:

Airteagal 17 - An ceart chun maoine

1. Tá ag gach duine an ceart chun a shealúchais nó a sealúchais arna bhfáil go dleathach a shealbhú, a úsáid, a dhiúscairt agus a thiomnú. Ní fhéadfar a shealúchais nó a sealúchais a cheilt ar dhuine ach amháin ar mhaithe leis an leas poiblí agus sna cásanna agus faoi na coinníollacha dá bhforáiltear le dlí, ach sin faoi réir cúiteamh cóir a íoc in am trátha mar chomaoin ar chailleadh na sealúchas sin. Féadfar úsáid maoine a rialáil le dlí a mhéad is gá sin ar mhaithe leis an leas ginearálta.
2. Déanfar an mhaoin intleachtúil a chosaint.

 • CJEU Case C-322/16 / Judgment
  Global Starnet Ltd v Ministero dell'Economia e delle Finanze and Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
  Decision date:
  20 Dec 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:985
 • Austria / Constitutional Court / G44/2017 ua
  Booking.com v Austria
  Decision date:
  29 Sep 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
 • Spain / Supreme Court / 1308/2017
  Regional Government of Aragón v Endesa Generación
  Decision date:
  18 Jul 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Spain
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-322/16 / Opinion
  Global Starnet Ltd v Ministero dell'Economia e delle Finanze and Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato. Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato.
  Decision date:
  08 Jun 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:442
 • CJEU T‐720/14 / Judgment
  Arkady Romanovich Rotenberg v. Council of the European Union
  Decision date:
  30 Nov 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  The General Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  External trade
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:689
 • CJEU C‑442/14 / Judgment
  Bayer CropScience SA‐NV and Stichting De Bijenstichting v. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Decision date:
  23 Nov 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Environment
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:890
 • CJEU T-153/15 / Judgment
  Mohamad Hamcho et Hamcho International contre Conseil de l'Union européenne
  Decision date:
  26 Oct 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Seventh Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:630
 • CJEU T-154/15 / Judgment
  Aiman Jaber contre Conseil de l'Union européenne
  Decision date:
  26 Oct 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:629
 • CJEU T-155/15 / Judgment
  Khaled Kaddour contre Conseil de l'Union européenne
  Decision date:
  26 Oct 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:628
 • CJEU - Joined Cases C-8/15 P to C-10/15 P / Judgment
  Ledra Advertising Ltd and Others v. European Commission and European Central Bank (ECB)
  Decision date:
  20 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:701

56 results found

0 results found

1 results found

0 results found

4 results found

0 results found