You are here:

Airteagal 17 - An ceart chun maoine

1. Tá ag gach duine an ceart chun a shealúchais nó a sealúchais arna bhfáil go dleathach a shealbhú, a úsáid, a dhiúscairt agus a thiomnú. Ní fhéadfar a shealúchais nó a sealúchais a cheilt ar dhuine ach amháin ar mhaithe leis an leas poiblí agus sna cásanna agus faoi na coinníollacha dá bhforáiltear le dlí, ach sin faoi réir cúiteamh cóir a íoc in am trátha mar chomaoin ar chailleadh na sealúchas sin. Féadfar úsáid maoine a rialáil le dlí a mhéad is gá sin ar mhaithe leis an leas ginearálta.
2. Déanfar an mhaoin intleachtúil a chosaint.

 • CJEU - C-398/13 P / Judgment
  Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Commission
  Decision date:
  03 Sep 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  External trade
 • Hungary / Constitutional Court / 3143/2015 (VII. 24.)
  Financial institution constitutional complaint
  Decision date:
  24 Jul 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Consumers
 • CJEU Case C-98/14 /Judgment
  Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft and Others v Magyar Állam
  Decision date:
  11 Jun 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:386
 • Hungary / Supreme Court / Pfv.VI.20.453/2015/4
  A financial institution v the Hungarian State
  Decision date:
  14 Apr 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Policy area:
  Consumers
 • CJEU - C-398/13 P / Opinion
  Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Commission and Others
  Decision date:
  19 Mar 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Environment
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:190
 • CJEU - T 572/12 / Judgment
  Nissan Jidosha KK v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM)
  Decision date:
  04 Mar 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union / Court (Third Chamber)
  Policy area:
  External trade
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:136
 • CJEU - T 579/11 / Judgment
  Tarif Akhras v Council of the European Union
  Decision date:
  12 Feb 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of Justice of the European Union / General Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:97
 • Germany / Federal Court of Justice, First Civil Panel / I ZR 240/12
  Stokke GmbH v eBay
  Decision date:
  05 Feb 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Court of Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Information society
 • CJEU - C 611/12 P / Judgment
  Giordano v Commission
  Decision date:
  14 Oct 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2282
 • CJEU Case C-56/13 / Judgement
  Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt v Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
  Decision date:
  22 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:352

56 results found

0 results found

1 results found

0 results found

4 results found

0 results found