eu-charter

Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh

Coisricítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh réimse leathan de chearta bunúsacha atá ag saoránaigh agus cónaitheoirí an AE i ndlí an AE. Tá an Chairt ceangailteach ó thaobh dlí de ó theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin ar an 1 Nollaig 2009.

Cuimsítear sa chuid seo den suíomh gréasáin Charterpedia, uirlis ar líne a sholáthraíonn faisnéis go héasca faoin gCairt agus forálacha na Cairte. Le haghaidh gach Airteagal Cairte, áirítear ann mínithe oifigiúla ar Airteagail na Cairte, cásdlí gaolmhar Eorpach agus náisiúnta, agus forálacha gaolmhara i ndlí náisiúnta agus bunreachtúil mar aon le dlí idirnáisiúnta. Tá tagairtí ann freisin d’anailís acadúil agus d’fhoilseacháin ghaolmhara FRA.

Chruthaigh Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (LIBE) Pharlaimint na hEorpa an tiomsú bunaidh. Ó 2009 tá FRA i mbun na Cairte a chothabháil agus a fhorbairt go leanúnach.

Tá an cásdlí Eorpach agus náisiúnta inrochtana freisin tríd an mBunachar Sonraí Casdlí.

BUNACHAR SONRAÍ CÁSDLÍ

0 total results found