You are here:

Charterpedia

Povelja Europske unije o temeljnim pravima unosi u zakonodavstvo EU-a široki niz temeljnih prava koja uživaju građani i rezidenti EU-a. Povelja je nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona od 1. prosinca 2009. postala pravno obvezujuća za institucije EU-a kao i države članice.

Charterpedia je mrežni alat koji omogućuje jednostavan pristup informacijama o sveobuhvatnom okviru temeljnih prava te sadrži cjeloviti tekst i pravna objašnjenja članaka Povelje, povezanu nacionalnu sudsku praksu i sudsku praksu EU-a, te povezane FRA-ine publikacije, koje se prikazuju članak po članak.

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) autor je prve zbirke. FRA je trenutačno zadužena za njezino održavanje.

Charterpedia je također dostupna kao aplikacija za iOS i Android mobilne uređaje.