eu-charter

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

Az Európai Unió Alapjogi Chartája az uniós polgárok, illetve az EU területén tartózkodó személyek számos alapvető jogát foglalja bele az EU elsődleges jogába. A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése emelte jogilag kötelező erőre a Chartát.

A honlap ezen része tartalmaz egy online eszközt, a Charterpediát, amelynek segítségével könnyen információhoz juthat a Chartáról és annak rendelkezéseiről. Az eszköz a Charta minden egyes cikkének vonatkozásában tartalmazza az adott cikkhez fűzött hivatalos magyarázatot, a kapcsolódó európai és nemzeti ítélkezési gyakorlatot, továbbá a nemzeti alkotmányjog, valamint a nemzetközi jog vonatkozó rendelkezéseit. A tudományos elemzésekre és az FRA kapcsolódó kiadványaira való hivatkozásokat is magában foglalja.

Az eredeti gyűjteményt az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) állította össze. Az FRA 2009 óta kezeli és folyamatosan bővíti ezt az eszközt.

Az európai és a nemzeti ítélkezési gyakorlat Case-Law Databasekeresztül is hozzáférhető.

ESETJOGI ADATBÁZIS

0 total results found