You are here:

Charterpedia

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ES teisėje įtvirtina įvairias pagrindines ES piliečių ir gyventojų teises. Ji tapo teisiškai privaloma ES institucijoms ir valstybėms narėms 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai.

Chartipedija yra interneto priemonė, kurioje lengva rasti visapusiškos informacijos apie pagrindines teises. Joje taip pat pateikiamas visas Chartijos straipsnių tekstas ir jų teisinis išaiškinimas, susijusi ES ir nacionalinė teismų praktika bei aktualūs FRA leidiniai, pateikiami atskirų straipsnių forma.

Pirminį informacijos sąvadą rengė Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas (LIBE). Šiuo metu informaciją tvarko FRA.

Taip pat sukurta Chartipedijos aplikacija, skirta „iOS“ ir „Android“ operacinės sistemos mobiliesiems įrenginiams.