You are here:

19 straipsnis - Apsauga perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atveju

19 straipsnis - Apsauga perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atveju

1. Kolektyvinis asmenų išsiuntimas draudžiamas.
2. Niekas negali būti perkeltas, išsiųstas ar išduotas į valstybę, kurioje jam gresia mirties bausmė arba kurioje jis gali patirti kankinimų ar kitokį nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti taip baudžiamas.

51 results found

0 results found

0 results found

0 results found