You are here:

19. pants - Aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā

19. pants - Aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā

1. Kolektīva izraidīšana ir aizliegta.
2. Nevienu nedrīkst pārvietot, izraidīt vai izdot kādai valstij, ja ir liela iespējamība, ka attiecīgo personu tur sodīs ar nāvi, spīdzinās vai citādi necilvēcīgi vai pazemojoši pret viņu izturēsies vai sodīs.

 • CJEU - C 562/13 / Opinion
  Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve v Moussa Abdida
  Decision date:
  04 Sep 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Bot
  Type:
  Opinion
 • Bulgaria / Supreme Administrative Court / 490/2013
  K. I. (citizen of Mali) v Chairman of the State Agency for Refugees of the Republic of Bulgaria
  Decision date:
  23 Jun 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Bulgaria / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
 • Germany / Federal Administrative Court / BVerwG 10 C 15.12
  Afghan citizen v Federal Office for Migration and Refugees
  Decision date:
  31 Jan 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  DE:BVerwG:2013:310113U10C15.12.0
 • ECtHR / Applications nos. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 and 67354/09 / Judgment
  Babar Ahmad and others v the United Kingdom
  Decision date:
  10 Apr 2012
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights
  Type:
  Decision
 • Finland / Supreme Administrative Court / 7.3.2012/KHO:2012:18
  Third Country National v Finnish Immigration Service
  Decision date:
  07 Mar 2012
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court
 • ECtHR / Application no. 27765/09 / Judgement
  Hirsi Jamaa and Others v Italy
  Decision date:
  23 Feb 2012
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Irregular migration and return
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2012:0223JUD002776509
 • ECtHR / Application nos. 9146/07 and 32650/07 / Judgement
  Harkins and Edwards v the United Kingdom
  Decision date:
  17 Jan 2012
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 411/10 and C 493/10 / Judgment
  N.S. v Secretary of State for the Home Department M.E. et al. v Refugee applications Commissioner et al.
  Decision date:
  21 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:865
 • CJEU - Joined cases C 175/08, C 176/08, C 178/08 and C 179/08 / Judgment
  Aydin Salahadin Abdulla and Others v Germany
  Decision date:
  02 Mar 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:105
 • CJEU - C 465/07 / Judgment
  Meki Elgafaji, Noor Elgafaji v Staatssecretaris van Justitie
  Decision date:
  17 Feb 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision

51 results found

0 results found

0 results found

0 results found