You are here:

30. pants - Aizstāvība nepamatotas atlaišanas gadījumā

30. pants - Aizstāvība nepamatotas atlaišanas gadījumā

Ikvienam darba ņēmējam nepamatotas atlaišanas gadījumā ir tiesības uz aizstāvību, ievērojot Savienības tiesību aktus, kā arī valstu tiesību aktus un praksi.

19 results found

0 results found

0 results found

1 results found

0 results found