You are here:

Artikolu 41 - Id-dritt għal amministrazzjoni tajba

Artikolu 41 - Id-dritt għal amministrazzjoni tajba

1. Kull persuna għandha d-dritt li dak kollu li jirrigwardaha jiġi ttrattat b'mod imparzjali u ġust u fi żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi ta' l-Unjoni. 2. Dan id-dritt jinkludi: a) id-dritt ta' kull persuna li tinstema', qabel ma tittieħed kwalunkwe miżura individwali li tolqotha negattivament; b) id-dritt ta' kull persuna li jkollha aċċess għall-fajl li jikkonċernaha, filwaqt li jiġu rrispettati l-interessi leġittimi tal-kunfidenzjalità u tas-segretezza professjonali u tan-negozju; ċ) l-obbligu għall-amministrazzjoni li tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet tagħha. 3. Kull persuna għandha d-dritt li l-Unjoni tagħmel tajjeb għal danni kkaġunati mill-istituzzjonijiet jew l-uffiċjali tagħha fil-qadi ta' dmirijiethom, skond il-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet ta' l-Istati Membri. 4. Kull persuna tista' tikteb lill-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni f'waħda mil-lingwi tat-Trattati u għandha tirċievi tweġiba bl-istess lingwa.

 • Netherlands / Supreme Court / 13/02558
  X v State Secretary of Finance
  Decision date:
  19 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Netherlands / Supreme Court of the Netherlands
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  NL:HR:2014:2707
 • Italy / Supreme Court, Joint Civil Chambers / 19667
  Mirra v Equitalia Etr S.p.A
  Decision date:
  18 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Italy / Supreme Court, Joint Civil Chambers
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - Joined Cases C 141/12 and C 372/12c / Judgment
  YS v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v M and S
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2081
 • CJEU - C 166/13 / Opinion
  Mukarubega
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 249/13 / Opinion
  Boudjlida
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • CJEU - T 286/09 / Judgment
  Intel v Commission
  Decision date:
  12 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Seventh Chamber, Extended Composition)
  Type:
  Decision
 • France / State Council / 370515
  X v Ministry of Interior
  Decision date:
  04 Jun 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  State Council
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CESSR:2014:370515.20140604
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / N-822-70-14
  H. N. v Foreigners’ Registration Centre under the Ministry of the Interior (Užsieniečių registracijos centras prie Vidaus reikalų ministerijos)
  Decision date:
  19 May 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-604/12 / Judgment
  H.N. v Minister for Justice, Equality and Law Reform and Others.
  Decision date:
  08 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:302
 • CJEU - T 305/11 / Judgment
  Italmobiliare SpA v European Commission
  Decision date:
  14 Mar 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court ( Seven Chamber)
  Type:
  Decision

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found