You are here:

Artikolu 53 - Il-livell ta' protezzjoni

Xejn f'din il-Karta m'għandu jiġi interpretat bħala li jillimita jew li jolqot b'mod negattiv id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali rikonoxxuti, fl-oqsma ta' applikazzjoni rispettivi tagħhom, mil-liġi ta' l-Unjoni u mil-liġi internazzjonali u mill-konvenzjonijiet internazzjonali li fihom l-Unjoni jew l- Istati Membri kollha huma parti, b'mod partikolari l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad- Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali, u mill-kostituzzjonijiet ta' l-Istati Membri..

 • CJEU - C 399/11 / Opinion
  Criminal proceedings against Stefano Melloni
  Decision date:
  02 Oct 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice
  Type:
  Opinion
 • ECtHR / Application nos. 52562/99 and 52620/99 / Judgment
  Sørensen and Rasmussen v. Denmark
  Decision date:
  11 Jan 2006
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2006:0111JUD005256299

18 results found

0 results found

0 results found

0 results found