You are here:

Charterpedia

In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is voor het EU-recht een waaier aan grondrechten voor burgers en ingezetenen van de EU neergelegd. Het Handvest heeft voor de EU-instellingen en de lidstaten rechtskracht gekregen bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009.

Charterpedia is een online tool waarmee gemakkelijk toegankelijke informatie wordt geboden over dat veelomvattende kader van grondrechten. Het bevat de volledige tekst met juridische uitleg van de artikelen van het Handvest, verwante EU- en nationale jurisprudentie, alsmede verwante publicaties van FRA, gerangschikt per artikel.

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (Commissie LIBE) van het Europees Parlement heeft het initiatief genomen voor de opzet van deze tool. FRA onderhoudt momenteel de Charterpedia.

Charterpedia is ook verkrijgbaar als app voor mobiele toestellen met iOS en Android.