You are here:

Artikel 41 - Recht op behoorlijk bestuur

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 2. Dit recht behelst met name: a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen; b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.

 • CJEU - C 348/12 P / Judgment
  Council v Manufacturing Support & Procurement Kala Naft
  Decision date:
  28 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-604/12 / Opinion
  H. N. v Minister for Justice, Equality and Law Reform and Others
  Decision date:
  07 Nov 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:714
 • Spain / Supreme Court, Third Chamber / 4968/2013
  El Coto de Rioja v S.A Foral Diputation of Alava
  Decision date:
  14 Oct 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Spain / Supreme Court, Third Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - C 383/13 / Opinion
  M.G. and N.R. v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  Decision date:
  23 Aug 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • Poland / Supreme Administrative Court / I ONP 1/12
  President of the Supreme Administrative Court v T.M.
  Decision date:
  25 Jul 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Poland / Supreme Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • CJEU - Joined cases C 584/10 P, C 593/10 P and C 595/10 P / Judgment
  Commission v Kadi
  Decision date:
  18 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 439/11 P / Judgment
  Ziegler SA v European Commission
  Decision date:
  11 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 439/11 P / Opinion
  Ziegler SA v European Commission
  Decision date:
  11 Jul 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Type:
  Opinion
 • CJEU Case C-276/12 / Opinion
  Jiří Sabou v Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu.
  Decision date:
  06 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:370
 • France / Administrative Court of Appeal, Lyon / 12LY02929
  Prefect of Rhône v Mrs A
  Decision date:
  30 May 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Court of Appeal, Lyon
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found