You are here:

Artikel 41 - Recht op behoorlijk bestuur

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 2. Dit recht behelst met name: a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen; b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.

 • CJEU - T 187/11 / Judgment
  Mohamed Trabelsi et al. v Council of the European Union
  Decision date:
  28 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 200/11 / Judgment
  Fahed Mohamed Sakher Al Matri v Council of the European Union
  Decision date:
  28 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 508/11 P / Judgment
  Eni SpA v European Commission
  Decision date:
  08 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
 • Estonia / Supreme Court, Administrative Chamber / 3-3-1-2-13
  AS Liivimaa Lihaveis v Estonian-Latvian Monitoring Committee
  Decision date:
  21 Mar 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Administrative Chamber of the Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Netherlands / Supreme Court / 10/02777
  Custom duties
  Decision date:
  22 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  NL:HR:2013:BR0671
 • Italy / Council of State / 1027
  Ministry of Foreign Affairs v Mo. Fe. Pe. and Mo. Vi. Az.
  Decision date:
  19 Feb 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
 • CJEU - T 496/10 / Judgment
  Bank Mellat v Council of European Union
  Decision date:
  29 Jan 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • Romania / High Court of Cassation and Justice / 1734/54/2011
  Firu Ilinca v The Central Compensation Board
  Decision date:
  29 Jan 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court of Cassation and Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
 • Romania / High Court of Cassation and Justice / 2001/54/2011
  Zuica Petrache et al. v The Central Compensation Board
  Decision date:
  22 Jan 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Romania / High Court of Cassation and Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
 • Romania / High Court of Cassation and Justice / 554/1/2012
  Curcă Traian v the National Authority for Property Restitution
  Decision date:
  18 Jan 2013
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Romania / High Court of Cassation and Justice
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found