You are here:

Artikel 51 - Toepassingsgebied

1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toegedeeld. 2. Dit Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan de bevoegdheden van de Unie reiken, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Unie, noch wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken..

 • CJEU Case C-244/16 P / Judgement
  Industrias Químicas del Vallés, SA v European Commission
  Decision date:
  13 Mar 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:177
 • CJEU Case C-384/16 P / Judgment
  European Union Copper Task Force v European Commission
  Decision date:
  13 Mar 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:176
 • CJEU Case C-243/16 / Judgment
  Antonio Miravitlles Ciurana and Others v Contimark SA and Jordi Socias Gispert
  Decision date:
  14 Dec 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:969
 • CJEU Case C-42/17 / Judgment
  Criminal proceedings against M.A.S. and M.B.
  Decision date:
  05 Dec 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:936
 • CJEU Case C-524/15 / Opinion
  Criminal proceedings against Luca Menci.
  Decision date:
  12 Sep 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:667
 • CJEU Case C-298/16 / Opinion
  Teodor Ispas and Anduţa Ispas v Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj.
  Decision date:
  07 Sep 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU Case C-244/16 P / Opinion
  Industrias Químicas del Vallés, SA v European Commission
  Decision date:
  06 Sep 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate general
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Agriculture
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:635
 • CJEU Case C-384/16 / Opinion
  European Union Copper Task Force v European Commission
  Decision date:
  06 Sep 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Agriculture
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:634
 • CJEU Case C-243/16 / Opinion
  Antonio Miravitlles Ciurana and Others v Contimark SA and Jordi Socias Gispert
  Decision date:
  26 Jul 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:620
 • United Kingdom / Supreme Court / UKSC 2015/0233
  R (on the application of UNISON) v Lord Chancellor
  Decision date:
  26 Jul 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security

4 results found

0 results found

0 results found

0 results found