Informacje o agencji praw podstawowych unii europejskiej

Jesteśmy niezależnym ośrodkiem referencyjnym i ośrodkiem doskonałości na rzecz promowania i ochrony praw człowieka w UE.
Pomagamy uczynić z Europy lepsze miejsce do życia i pracy. Pomagamy w obronie praw podstawowych wszystkich ludzi mieszkających w UE.

Młodzi mężczyźni i kobiety o odmiennym kolorze skóry.

Prawa podstawowe należą do wszystkich osób w UE. Nie ma znaczenia kim jesteś, w co wierzysz, ani w jaki sposób chcesz żyć.

    Pomagamy promować i chronić twoje prawa, w tym:

    • prawo do bycia niedyskryminowanym ze względu na wiek, niepełnosprawność lub pochodzenie etniczne;
    • ochrony twoich danych osobowych;
    • dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

    Pracujemy z zainteresowanymi podmiotami od poziomu lokalnego aż po międzynarodowy. Nasz zespół dzieli się wiedzą opartą na dowodach z podmiotami kształtującymi politykę i decydentami oraz doradza im.