You are here:

Charterpedia

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (UE) wprowadza do prawa unijnego szeroki zakres praw podstawowych dla obywateli i rezydentów UE. Karta nabyła moc obowiązującą w stosunku doinstytucji UE i państw członkowskich wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r.

Charterpedia jest narzędziem internetowym, które zapewnia łatwo dostępne informacje dotyczące ram praw podstawowych i obejmuje pełny tekst oraz objaśnienia prawne artykułów Karty, związane z nią orzecznictwo sądu UE i sądówkrajowych, jak i odpowiednie publikacje FRA dostępne według artykułów.

Pierwotne zestawienie opracowane zostało przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego. Obecnie narzędziem Charterpedia zarządza FRA.

Charterpedia jest również dostępna w formie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem iOS lub Android.