You are here:

Charterpedia

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene înscrie în legislația UE o arie vastă de drepturi fundamentale de care se bucură cetățenii și rezidenții UE. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, aceasta a devenit obligatorie din punct de vedere juridic în instituțiile și statele membre ale UE.

Charterpedia este un instrument online care furnizează informații ușor accesibile despre cadrul cuprinzător al drepturilor fundamentale și include textul integral și explicațiile juridice ale articolelor din Cartă, jurisprudența națională și europeană aferentă, precum și publicații ale FRA aferente, furnizate sub forma unei serii de articole individuale.

Compilația originală a fost creată de Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE). În prezent este întreținută de FRA.

Charterpedia este disponibilă și sub formă de aplicație pentru dispozitive mobile iOS și Android.