You are here:

Charterpedia

Chartou základných práv Európskej únie sa do práva EÚ zakotvila široká škála základných práv v prospech občanov a obyvateľov Európskej únie. Pre inštitúcie EÚ a členské štáty sa stala právne záväznou nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009.

Charterpedia je on-line nástroj, ktorý poskytuje ľahko dostupné informácie o celej škále základných práv podľa jednotlivých článkov a zhŕňa úplné znenie textu ako i právne vysvetlenie jednotlivých článkov charty, súvisiacu európsku a vnútroštátnu judikatúru a súvisiace publikácie agentúry FRA.

Pôvodnú verziu vypracoval Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho parlamentu. V súčastnosti ju spravuje agentúra FRA.

Charterpedia je dostupná aj ako aplikácia pre mobilné telefóny so systémami iOS a Android.