You are here:

Článok 2 - Právo na život

1. Každý má právo na život.

2. Nikto nesmie byť odsúdený na trest smrti ani popravený.

0 results found

57 results found

3 results found

0 results found

2 results found

0 results found