You are here:

Článok 41 - Právo na dobrú správu vecí verejných

Článok 41 - Právo na dobrú správu vecí verejných

1. Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. 2. Toto právo zahŕňa najmä: a) právo každého na vypočutie pred prijatím akékohoľvek individuálneho opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať; b) právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania oprávnených záujmov dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva; c) povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. 3. Každý má právo na náhradu škody spôsobenej inštitúciami alebo zamestnancami Únie pri výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov. 4. Každý sa môže obrátiť na inštitúcie Únie v jednom z jazykov zmlúv a musí dostať odpoveď v rovnakom jazyku.

 • Netherlands / Supreme Court / 13/02558
  X v State Secretary of Finance
  Decision date:
  19 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Netherlands / Supreme Court of the Netherlands
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  NL:HR:2014:2707
 • Italy / Supreme Court, Joint Civil Chambers / 19667
  Mirra v Equitalia Etr S.p.A
  Decision date:
  18 Sep 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Italy / Supreme Court, Joint Civil Chambers
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
 • CJEU - Joined Cases C 141/12 and C 372/12c / Judgment
  YS v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, and Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v M and S
  Decision date:
  17 Jul 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:2081
 • CJEU - C 166/13 / Opinion
  Mukarubega
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • CJEU - C 249/13 / Opinion
  Boudjlida
  Decision date:
  25 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Wathelet
  Type:
  Opinion
 • CJEU - T 286/09 / Judgment
  Intel v Commission
  Decision date:
  12 Jun 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  COURT (Seventh Chamber, Extended Composition)
  Type:
  Decision
 • France / State Council / 370515
  X v Ministry of Interior
  Decision date:
  04 Jun 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  State Council
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  FR:CESSR:2014:370515.20140604
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / N-822-70-14
  H. N. v Foreigners’ Registration Centre under the Ministry of the Interior (Užsieniečių registracijos centras prie Vidaus reikalų ministerijos)
  Decision date:
  19 May 2014
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-604/12 / Judgment
  H.N. v Minister for Justice, Equality and Law Reform and Others.
  Decision date:
  08 May 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2014:302
 • CJEU - T 305/11 / Judgment
  Italmobiliare SpA v European Commission
  Decision date:
  14 Mar 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court ( Seven Chamber)
  Type:
  Decision

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found