Data

Ochrana údajov, súkromie a nové technológie

<p>More of our everyday lives are online &mdash; both at work and home. Meanwhile, terror attacks intensify calls for more surveillance. Concerns grow over the safety of our privacy and personal data.</p>
<p>FRA helps lawmakers and practitioners protect your rights in a connected world.</p>

Highlights

Informačné materiály
25
May
2018
New language version - Estonian
04 November 2020
Rýchly rozvoj informačných technológií ešte viac zvýšil potrebu prísnej ochrany osobných údajov, pričom toto
právo zaručujú ako nástroje Európskej únie (EÚ), tak aj Rady Európy. Zabezpečenie tohto dôležitého práva
so sebou prináša nové a významné výzvy, keďže technologickým pokrokom sa rozširujú hranice možností
v oblastiach, ako je sledovanie, odpočúvanie komunikácie a uchovávanie údajov. Cieľom tejto príručky je
oboznámiť príslušníkov právnického povolania, ktorí sa nešpecializujú na ochranu údajov, s touto vznikajúcou
oblasťou práva.
17
May
2018
Organizácie občianskej spoločnosti v Európskej únii zohrávajú významnú úlohu v podporovaní základných práv, ale je to pre nich stále náročnejšia úloha, a to z dôvodu právnych aj praktických obmedzení. Zatiaľ čo výzvam čelia všetky členské štáty EÚ, ich presný charakter a rozsah sa líšia. Údaje a prieskum týkajúce sa tejto problematiky (vrátane porovnávacieho výskumu) vo všeobecnosti chýbajú.
Agentúra FRA sa preto vo svojej správe zaoberá rôznymi druhmi výziev, ktorým čelia organizácie občianskej spoločnosti venujúce sa ľudským právam v EÚ. Okrem toho sa v správe vyzdvihujú sľubné postupy, ktoré môžu tieto znepokojujúce vývoje oslabiť.
9
May
2018
Terorizmus, kybernetické útoky a sofistikované cezhraničné zločinecké siete predstavujú rastúcu hrozbu. Preto sa práca spravodajských služieb stáva čoraz viac naliehavejšou a komplexnejšou, pričom sa posilňuje jej medzinárodný charakter. Môže dôrazne zasahovať do základných práv, najmä na ochranu súkromia a údajov. Kým neustály technologický pokrok potenciálne zhoršuje hrozbu takéhoto zásahu, účinný dohľad a prostriedky nápravy môžu obmedziť potenciál zneužitia.
This video blog by FRA Director Michael O'Flaherty is released periodically and will address burning fundamental rights themes.
19
April
2018
This Opinion by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) aims to inform the European Parliament position concerning legislative proposals on interoperability between EU information technology systems (IT systems) presented on 12 December 2017 and currently discussed by the EU legislators.
28
March
2018
This report outlines the fundamental rights implications of collecting, storing and using
biometric and other data in EU IT systems in the area of asylum and migration.
Mario Oetheimer presented FRA’s second surveillance report to the European Parliament’s Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) Committee on 21 November in Brussels.
This is the recording of the online press briefing about mass surveillance as presented by the EU Agency for Fundamental Rights (FRA) on 16 October 2017.
This second volume, ‘Surveillance by intelligence services: fundamental rights safeguards and remedies in the EU’, explores legal changes since the first volume in 2015 and how these laws are applied in practice. It is based on data from all EU Member States on the legal framework governing surveillance and complemented by field research in seven Member States: Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Sweden and the UK. This involved more than 70 interviews with a range of stakeholders related to surveillance. These included overseers and controllers from the executive, indedepent expert bodies, parliamentary committees, the judiciary and actors from the civil society. These quotes are contained in the report. Below are a selection of some of them:
23
October
2017
This report is FRA’s second publication addressing a European Parliament request for in-depth research on the impact of surveillance on fundamental rights. It updates FRA’s 2015 legal analysis on the topic, and supplements that analysis with field-based insights gained from extensive interviews with diverse experts in intelligence and related fields, including its oversight.
13
July
2017
In 2006 the EU issued its Data Retention Directive. According to the Directive, EU Member States had to store electronic telecommunications data for at least six months and at most 24 months for investigating, detecting and prosecuting serious crime. In 2016, with an EU legal framework on data retention still lacking, the CJEU further clarified what safeguards are required for data retention to be lawful.This paper looks at amendments to national data retention laws in 2016 after the Digital Rights Ireland judgment.
11
July
2017
The European Parliament requested this FRA Opinion on the fundamental rights and personal data protection implications of the proposed Regulation for the creation of a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), including an assessment of the fundamental rights aspects of the access
by law enforcement authorities and Europol.
7
July
2017
Various proposals on EU-level information systems in the areas of borders and security mention interoperability, aiming to provide fast and easy access to information about third-country nationals.
30
May
2017
Diverse efforts at both EU and national levels sought to bolster fundamental rights protection in 2016, while some measures threatened to undermine such protection.
30
May
2017
Diverse efforts at both EU and national levels sought to bolster fundamental rights protection in 2016, while some measures threatened to undermine such protection.
29
May
2017
This year marks the 10th anniversary of the EU Agency for Fundamental Rights. Such a milestone offers an opportunity for reflection – both on the progress that provides cause for celebration and on the lingering shortcomings that must be addressed.
The Agency’s Director, Michael O’Flaherty, took part in a meeting of the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) on 9 February.
25
January
2017
The European Parliament asked the Agency to provide its Opinion on the fundamental rights impact of the proposed revision of the Eurodac Regulation on children.
5
December
2016
EU Member States are increasingly involved in border management activities on the high seas, within – or i cooperation with – third countries, and at the EU’s borders. Such activities entail risks of violating the principle of non-refoulement, the cornerstone of the international legal regime for the protection of refugees, which prohibits returning individuals to a risk of persecution. This report aims to encourage fundamental-rights compliant approaches to border management, including by highlighting potential grey areas.