O FRA

Smo neodvisen referenčni center ter vzor odličnosti pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic v EU.
Prispevamo k temu, da bi Evropa postala privlačnejša za življenje in delo. Pomagamo pri zaščiti temeljnih pravic vseh ljudi, ki živijo v EU.

Mladi moški in ženske različnih barv kože

Temeljne pravice veljajo za vsakogar v EU, ne glede na to, kdo ste, v kaj verjamete ali kako želite živeti.

    Agencija prispeva k spodbujanju in varstvu teh pravic, vključno s pravicami:

    • do nediskriminacije na podlagi starosti, invalidnosti ali etničnega porekla;
    • do varstva osebnih podatkov;
    • dostopa do pravnega varstva.

    Sodelujemo z deležniki na vseh ravneh od lokalne do mednarodne. Oblikovalcem politik in nosilcem odločanja zagotavljamo z dokazi podprte izsledke in strokovne nasvete.