You are here:

Charterpedia

Listina o temeljnih pravicah Evropske unije opredeljuje v zakonodaji EU najrazličnejše temeljne pravice, ki jih uživajo državljani in prebivalci Evropske unije. Za institucije EU in države članice je postala pravno zavezujoča z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009.

Charterpedia je spletno orodje v obliki posameznih člankov, ki vsebujejo enostavno dostopne informacije v zvezi s tem okvirom temeljnih pravic. Obsega celotno besedilo Listine in pravne razlage njenih členov, s tem povezano sodno prakso na ravni držav članic in EU ter vse tematske publikacije agencije EU.

Zbirka je prvotno nastala pod okriljem Odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), sedaj pa zanjo skrbi agencija FRA.

Charterpedia je na voljo tudi kot aplikacija za mobilne naprave z operacijskima sistemoma iOS in Android.