You are here:

Člen 47 - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča

Člen 47 - Pravica do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča

Vsakdo, ki so mu kršene pravice in svoboščine, zagotovljene s pravom Unije, ima pravico do učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem v skladu s pogoji, določenimi v tem členu. Vsakdo ima pravico, da o njegovi zadevi pravično, javno in v razumnem roku odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom predhodno ustanovljeno sodišče. Vsakdo ima možnost svetovanja, obrambe in zastopanja. Osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, se odobri pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za učinkovito zagotovitev dostopa do sodnega varstva.

 • CJEU Case C-233/18/ Jugdment
  Zubair Haqbin v Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
  Decision date:
  12 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court, Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:956
 • CJEU Case C-584/17 P / Opinion
  ADR Center SpA v European Commission.
  Decision date:
  07 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:941
 • CJEU Case C-556/17/ Judgment
  lekszij Torubarov v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
  Decision date:
  06 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:626
 • Germany/ Federal Constitutional Court/ 1 BvR 276/17 („Right to be forgotten II“)
  Anonymous plaintiff v. Higher Regional Court Celle (Oberlandesgericht Celle)
  Decision date:
  06 Nov 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Constitutional Court
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerfG:2019:rs20191106.1bvr027617
 • CJEU Joined Cases C-663/17 P, C-665/17 P and C-669/17 P/ Judgment
  European Central Bank v Trasta Komercbanka and Others
  Decision date:
  05 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:923
 • CJEU Case C-578/18 / Opinion
  Proceedings brought by Energiavirasto
  Decision date:
  24 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:899
 • CJEU Joined Cases C‑469/18 and C‑470/18 / Judgment
  IN (C‑469/18), JM (C‑470/18) v Belgische Staat
  Decision date:
  24 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:895
 • CJEU Case C-189/18 / Jugdment
  Glencore Agriculture Hungary Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
  Decision date:
  16 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:861
 • CJEU Case C-274/14 / Opinion
  Proceedings brought by Banco de Santander SA
  Decision date:
  01 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:802
 • CJEU Case C-467/19 PPU / Order
  Criminal proceedings against QR
  Decision date:
  24 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:776

61 results found

0 results found

0 results found

5 results found

0 results found