You are here:

Artikel 19 - Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning

Artikel 19 - Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning

1. Kollektiva utvisningar ska vara förbjudna.
2. Ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling.

 • CJEU - C 562/13 / Opinion
  Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve v Moussa Abdida
  Decision date:
  04 Sep 2014
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General Bot
  Type:
  Opinion
 • ECtHR / Applications nos. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 and 67354/09 / Judgment
  Babar Ahmad and others v the United Kingdom
  Decision date:
  10 Apr 2012
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights
  Type:
  Decision
 • ECtHR / Application no. 27765/09 / Judgement
  Hirsi Jamaa and Others v Italy
  Decision date:
  23 Feb 2012
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Irregular migration and return
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2012:0223JUD002776509
 • ECtHR / Application nos. 9146/07 and 32650/07 / Judgement
  Harkins and Edwards v the United Kingdom
  Decision date:
  17 Jan 2012
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights
  Type:
  Decision
 • CJEU - Joined cases C 411/10 and C 493/10 / Judgment
  N.S. v Secretary of State for the Home Department M.E. et al. v Refugee applications Commissioner et al.
  Decision date:
  21 Dec 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2011:865
 • CJEU - Joined cases C 175/08, C 176/08, C 178/08 and C 179/08 / Judgment
  Aydin Salahadin Abdulla and Others v Germany
  Decision date:
  02 Mar 2010
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2010:105
 • CJEU - C 465/07 / Judgment
  Meki Elgafaji, Noor Elgafaji v Staatssecretaris van Justitie
  Decision date:
  17 Feb 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision

51 results found

0 results found

0 results found

0 results found