You are here:

Artikel 21 - Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.
2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

 • CJEU Case C-414/16 / Opinion
  Vera Egenberger v Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
  Decision date:
  09 Nov 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:851
 • CJEU Case C-534/16 / Judgment
  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v BB construct s.r.o.
  Decision date:
  26 Oct 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:820
 • Austria / Constitutional Court / G44/2017 ua
  Booking.com v Austria
  Decision date:
  29 Sep 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
 • CJEU Case C-243/16 / Opinion
  Antonio Miravitlles Ciurana and Others v Contimark SA and Jordi Socias Gispert
  Decision date:
  26 Jul 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:620
 • United Kingdom / Supreme Court / UKSC 2015/0233
  R (on the application of UNISON) v Lord Chancellor
  Decision date:
  26 Jul 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Spain / Supreme Court / 1308/2017
  Regional Government of Aragón v Endesa Generación
  Decision date:
  18 Jul 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Spain
  Type:
  Decision
 • Spain / Supreme Court / 627/2017
  A candidate to the Civil Guard against appeal against the Decision of the High Court of Justice of Madrid 375
  Decision date:
  05 Apr 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Spain
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ES:TS:2017:1321
 • Belgium / Council State / 237.860
  Non profit organisation ‘Touche pas à mes certificats verts’, François Régis, Warin Christian v the Walloon Region
  Decision date:
  30 Mar 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
 • Malta / Civil Court, Constitutional Jurisdiction / 52/2016/LSO
  Marie Therese Cuschieri v Attorney General
  Decision date:
  28 Mar 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Civil Court (Constitutional Jurisdiction)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-406/15 / Judgment
  Petya Milkova v Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol
  Decision date:
  09 Mar 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2017:198

67 results found

0 results found

4 results found

0 results found

3 results found

0 results found