Fundamental Rights Report 2022 FRA opinions cover page
8
June
2022

Põhiõiguste aruanne – 2022 – Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti arvamused

2021. aastal oli põhiõiguste kaitses nii edusamme kui ka tagasilööke. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2022. aasta põhiõiguste aruandes antakse ülevaade valdkonna peamistest arengusuundadest, tuues esile saavutused ja endiselt probleemsena püsivad valdkonnad. Väljaandes esitatakse FRA arvamused peamistes teemavaldkondades toimunud arengu kohta ja neid arvamusi toetavate tõendite kokkuvõte. Selles antakse kokkuvõtlik, ent informatiivne ülevaade põhiõiguste valdkonna peamistest probleemidest ELis ja liikmesriikides.
Ülevaade

The report provides a compact but informative overview of the main fundamental rights challenges confronting the EU and its Member States.