eu-charter

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

Avdelning I

Värdighet

Avdelning I

Värdighet