Az uniós CRPD-keretrendszer – segítség

Promoting human rights in the EU and around the world is one of the EU's main goals.

A CRPD most már az uniós jogrend szerves részét képezi. Ez azt jelenti, hogy az uniós jogszabályoknak és a gyakorlatnak összhangban kell lenniük az egyezmény követelményeivel.

Hogyan segítik az uniós keretrendszer tagjai a CRPD-t

Az Európai Parlament:

  • nyilvános vitákon és meghallgatásokon, konferenciákon és sajtóértekezleteken keresztül támogatja a fogyatékossággal élő személyek jogait;
  • a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnökletével bizottságközi hálózatot hozott létre a különféle bizottságok tagjaiból, hogy felülvizsgálja és megszűrje a dokumentumokat és tevékenységeket, felhívja a figyelmet a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekre és lehetőség szerint elősegítse az összehangolt megközelítést.

Az európai ombudsman:

  • segíti az európai polgárok jogaikról és kötelezettségeikről való tájékoztatását;
  • együttműködik az Ombudsmanok Európai Hálózatába tartozó nemzeti és regionális ombudsmanokkal, hogy az EU egész területén ösztönözze a helyes igazgatási gyakorlatot.

Az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA):

  • figyelemfelhívó tevékenységeinek különálló elemeként foglalkozik a fogyatékossággal élő személyek jogaival, többek között jelentések és más anyagok kiadása, az érdekelt felek bevonása, kommunikáció és rendezvények révén;
  • a fogyatékosság szempontját minden más tematikus területen és tevékenységben is érvényesíti.

Az Európai Fogyatékosügyi Fórum:

  • figyelemfelhívó kampányok, például a fogyatékossággal élő személyek szabad mozgásáról szóló kampány segítségével támogatja a fogyatékossággal élő személyek jogait;
  • ellenőrzi az uniós jogszabályok és szakpolitikák CRPD-nek való megfelelését;
  • technikai tanácsadással segíti az állami és magánszerveket a CRPD alkalmazásában.