Európa Tanács

A kiegészítő jelleg és a hozzáadott érték szavatolása érdekében az Ügynökség tevékenységét összehangolja az Európa Tanács tevékenységeivel, különösen az éves munkaprogramja és a civil társadalommal való együttműködés tekintetében. Az Európai Közösség ennek céljából megállapodást kötött az Európa Tanáccsal, hogy szoros együttműködést alakítson ki ez utóbbi és az Ügynökség között. Az Európa Tanács 2020. júliusban Philippe Boillat-t az FRA végrehajtó bizottságának és igazgatótanácsának független tagjává, Lawrence Early-t pedig póttaggá nevezte ki.

Az Európa Tanács által kinevezett független személy részt vesz az igazgatótanács döntéshozatalában, amely elfogadja az éves munkaprogramot és az éves jelentést, és kinevezi a tudományos bizottság tagjait.

Philippe Boillat Rainer Hofmann professzort váltotta e tisztségben. A korábbi tag de Boer-Buquicchio asszony és Guy De Vel úr volt.

Az FRA szorosan együttműködik az Európa Tanács alábbi szerveivel:

Kapcsolat:

Massimo Toschi, az FRA kapcsolattartója az Európa Tanáccsal való együttműködés terén
FRA_CoEcooperation@fra.europa.eu

Downloads