Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

Vijeće Europe

Kako bi osigurala komplementarnost i dodanu vrijednost, Agencija svoje aktivnosti koordinira s aktivnostima Vijeća Europe, osobito u pogledu godišnjeg programa rada i suradnje s civilnim društvom. U tu je svrhu Europska zajednica s Vijećem Europe sklopila sporazum o uspostavi bliske suradnje između Vijeća Europe i Agencije. U srpnju 2020. Vijeće Europe imenovalo je Philippea Boillata kao neovisnu osobu u Izvršnom odboru i Upravnom odboru FRA-e te Lawrencea Earlyja kao njegova zamjenika.

Neovisna osoba koju imenuje Vijeće Europe sudjeluje u donošenju odluka Upravnog odbora, koji, među ostalim, donosi godišnji program rada i godišnje izvješće te imenuje članove Znanstvenog odbora.

Philippe Boillat naslijedio je prof. Rainera Hofmanna. Prijašnji članovi bili su gđa de Boer-Buquicchio i g. Guy De Vel.

FRA blisko surađuje sa sljedećim tijelima Vijeća Europe:

Podatci za kontakt:

Massimo Toschi, kontakt FRA-a za suradnju s Vijećem Europe
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads