Consiliul Europei

Pentru a asigura complementaritate și valoare adăugată, agenția își coordonează activitățile cu cele ale Consiliului Europei, în special în ceea ce privește programul său de activitate anual și cooperarea cu societatea civilă. În acest sens, Comunitatea Europeană a încheiat un acord cu Consiliul Europei în vederea stabilirii unei cooperări strânse între acesta din urmă și agenție. În iulie 2020, Consiliul Europei l-a numit pe Philippe Boillat ca persoană independentă pentru a ocupa un loc în Comitetul executiv și în Consiliul de administrație al FRA, iar Lawrence Early ca membru supleant.

Persoana independentă numită de Consiliul Europei participă la procesul de decizie al Consiliului de administrație și, în mod specific, adoptă Programul de activitate anual și Raportul anual și numește membrii Comitetului științific.

Philippe Boillat este succesorul prof. Rainer Hofmann. Membrii anteriori au fost dna de Boer-Buquicchio și dl Guy De Vel.

FRA cooperează strâns cu următoarele organisme ale Consiliului Europei.

Date de contact:

Massimo Toschi, persoana de contact din cadrul FRA pentru cooperare cu Consiliul Europei
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads