Ce sunt drepturile fundamentale?

© Unsplash/Oliver Cole
Drepturile fundamentale reprezintă drepturi și libertăți de bază care aparțin tuturor oamenilor din UE, fiind aceleași indiferent de proveniență, de convingeri sau de stilul de viață.

Aceste drepturi asigură respectarea unor principii importante precum demnitatea, echitatea, respectul și egalitatea, stabilind standarde pentru condițiile de viață și de muncă în Europa zilelor noastre.

Drepturile fundamentale stau la baza proiectului european, iar UE le-a consacrat în Carta drepturilor fundamentale. FRA a fost instituită pentru a proteja și promova aceste drepturi.

În pofida acestei moșteniri, practicarea drepturilor fundamentale întâmpină numeroase obstacole. FRA culege și analizează date pentru a înțelege și combate aceste probleme.

Lucrăm în parteneriat cu instituțiile UE, cu statele membre și cu societatea civilă. Împreună contribuim la transformarea drepturilor fundamentale într-o realitate pentru toți oamenii care trăiesc în UE.

Ce este Carta drepturilor fundamentale a UE?

Carta drepturilor fundamentale este declarația Uniunii Europene cu privire la drepturile omului. Cele 50 de articole ale sale reunesc drepturile și libertățile de care se bucură toți locuitorii UE.

Prevederile generale ale cartei prezintă interpretarea și aplicarea sa detaliată. Statele membre au datoria de a respecta și urma carta atunci când acționează în temeiul dreptului Uniunii.

Carta a fost redactată în 1999 de Convenția Europeană și a fost proclamată un an mai târziu de Parlamentul European. Carta a intrat în vigoare pe deplin odată cu Tratatul de la Lisabona, la 1 decembrie 2009.

Când trebuie autoritățile să aplice prevederile cartei?

Carta drepturilor fundamentale este obligatorie pentru statele membre „numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii”. Însă dreptul Uniunii se aplică adesea la nivel național, influențând părți semnificative ale proceselor de legiferare și de elaborare a politicilor statelor membre.

Prin urmare, judecătorii, politicienii, funcționarii guvernamentali și practicienii din domeniul dreptului sunt agenți esențiali în respectarea cartei. Carta se aplică ori de câte ori aceștia desfășoară activități în baza dreptului UE.

Aplicarea cartei este esențială pentru punerea în aplicare a dreptului Uniunii într-un mod corespunzător. Manualul FRA intitulat Applying the Charter of Fundamental Rights (Aplicarea Cartei drepturilor fundamentale) oferă îndrumări în acest sens.