Patvērums, migrācija un robežas
Datu aizsardzība, privātums un jaunās tehnoloģijas
Līdztiesība, nediskriminācija un rasisms
Tiesiskums, cietušo tiesības un tiesu iestāžu sadarbība
Atbalsts cilvēktiesību sistēmām un aizstāvjiem