25
May
2018
New language versions - Danish, Lithuanian, Slovenian
10 November 2021

Europos duomenų apsaugos teisės vadovas. 2018 m. redakcija

Dėl sparčios informacinių technologijų plėtros padidėjo poreikis užtikrinti patikimą asmens duomenų apsaugą
taikant tiek Europos Sąjungos, tiek Europos Tarybos priemones. Siekiant užtikrinti šią svarbią teisę, kyla naujų
ir svarbių uždavinių, nes dėl technologinės pažangos plečiamos tokių sričių, kaip stebėjimas, ryšių perėmimas
ir duomenų saugojimas, ribos. Šis vadovas parengtas siekiant supažindinti teisės specialistus, kurie neturi
itin daug žinių apie duomenų apsaugą, su šia naujai besiformuojančia teisės sritimi.
Apžvalga

Jame pateikiama taikomų Europos Sąjungos ir Europos Tarybos teisės sistemų apžvalga. Jame taip pat paaiškinama svarbiausia teismų praktika ir trumpai aptariami pagrindiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai. Be to, vadove pateikiami hipotetiniai scenarijai, kurie yra praktiniai įvairių problemų, su kuriomis susiduriama šioje nuolat kintančioje srityje, pavyzdžiai.