EU-kader voor het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap – monitoring

Het EU-kader verzamelt gegevens en informatie om te controleren dat het EU-recht en de toepassing daarvan in overeenstemming zijn met het Verdrag.

Hoe monitoren leden van het EU-kader het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap?

Het Europees Parlement bewaakt de toepassing van EU-wetgeving door middel van uitvoeringsverslagen, mensenrechtenverslagen, mondelinge vragen, studies en uitvoeringsbeoordelingen.

Daarbij geldt het volgende:

  • De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) is verantwoordelijk voor alle aspecten van sociaal beleid en van discriminatie op grond van handicap op de werkplek en op de arbeidsmarkt;
  • De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) is verantwoordelijk, binnen het terrein van de EU, voor de bescherming van de burgerrechten, de mensenrechten en
  • grondrechten van burgers, en voor de maatregelen die nodig zijn om alle vormen van discriminatie te bestrijden, waaronder deze op grond van handicap, anders dan discriminatie op grond van geslacht of discriminatie op de werkplek of op de arbeidsmarkt.
  • De Werkgroep van het Bureau voor gelijkheid en diversiteit houdt toezicht op de administratieve maatregelen om het Verdrag ten uitvoer te leggen binnen het algemeen secretariaat van het Parlement zelf.

De Europese Ombudsman:

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA):

Het Europees Gehandicaptenforum (EGF):