13
June
2019
New language versions: BG, DE, EL, FR, RO
02 July 2020

Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej znajdujące się w innym państwie członkowskim UE niż ich własne

Podręcznik Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej znajdujące się w innym państwie członkowskim
UE niż ich własne ma na celu wzmocnienie reakcji wszystkich podmiotów zaangażowanych
w ochronę dzieci. Ochrona tych dziewcząt i chłopców ma nadrzędne znaczenie i jest wynikającym
z międzynarodowych i europejskich ram prawnych obowiązkiem państw członkowskich
UE. W podręczniku skoncentrowano się na dzieciach będących ofiarami handlu ludźmi i dzieciach
zagrożonych, wdrażając działanie określone w komunikacie z 2017 r. w sprawie nasilenia działań
UE wymierzonych przeciwko handlowi ludźmi, oraz uwzględniono określone wzorce, w tym
w odniesieniu do aspektu płci przestępstwa.

Through a set of “10 actions” the guide provides practical suggestions on how to identify, refer and support children, elaborating on how to implement principles such as the right of the child to be heard and how to ensure their best interests when deciding on a durable solution. The guide provides practical information to enhance national and transnational cooperation within the EU and on the support relevant EU agencies can provide, including for countering the impunity that fosters child trafficking. Professionals, such as law enforcement and judicial authorities, social workers, health professionals, child protection officers, guardians, judges, lawyers, or Central Authorities established under the Brussels IIa Regulation, but also authorities defining procedures and protocols, can benefit from this guidance. Enhancing cooperation within the EU and promoting a fundamental rights approach of all actors involved will strengthen the protection of all children deprived of parental care, including child victims of trafficking, and contribute to prevention efforts.